Liturgický prehľad

 

v týždni od 3. apríla  do 9. mája 2021

 

 

Ličartovce

Drienovská Nová Ves

Pondelok

3.5.

Sv. Filipa a Jakuba, ap. (sviatok) 18.00 † Ján, Mária Jurkoví a deti  

Utorok

 4.5.

  18.00 † Ján, Paulína, Ján, Veronika  

Streda

 5.5.

  9.00 zdr.B.p. Mária  

Štvrtok

 6.5.

    18.00

Piatok

7.5.

 

 

18.00 za čl. živ. ruženca

 

Sobota

 8.5.

  18.00 za farnosť 17.00

Nedeľa

9.5.

6. veľkon. nedeľa      

8.00 zdr.B.p.  otec Emil 10.00

Oznamy: V prípade potreby ma môžete kontaktovať na tel. č.0918 88 76 15.

V piatok o 18.00 stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi.

 

 

Sv. spoveď:              utorok:  L   17.00 – 17.50

                                 streda:   L    8.30 – 8.50

                                štvrtok:  D   17.00 – 17.50  / 16.30 chorí

                                  piatok:  L      9.00 chorí

 

 

 

 

 


Dekrét o oslobodení od účasti na nedeľnej sv. omši:

 

 

Príloha:

 

 

 

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej

Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť.

Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.

Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN

 

Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita

ABÚ Košice, Prot. č. 374/17