Liturgický prehľad

v týždni od 2. decembra do 8. decembra 2019

Pondelok
2.12.

 

17.00

L

† Alžbeta

Utorok
3.12.

Sv. Františka Xaverského, kňaza (spomienka)

17.00

L

† Ján, Anna, Pavol, Margita

Streda
4.12.

 

9.00

L

za čl. živ. ruženca

Štvrtok
5.12.

 

     

17.00

D

† r. Farbulová, Nováková

Piatok
6.12.

 

17.00

18.00

D

L

za čl. živ. ruženca

† Anna Bučková – 1.výr.

Sobota
7.12.

Sv. Ambróza, biskupa (spomienka)

7.30

L

† Jozef Kaščák – 30.deň

Nedeľa
8.12.

2. adventná nedeľa

8.00

10.00

D

L

† Mária, Milan, Terézia

za farnosť

Oznamy: V prípade potreby ma môžete kontaktovať na tel. č.0918 88 76 15.

Sv. spoveď:
pondelok:  16.00 – 16.50
 utorok:   16.00 – 16.50
streda:     8.05 – 8.50/   stacionár
štvrtok:   15.30 – 16.50/ D