Liturgický prehľad

v týždni od 20. mája do 26. mája 2019

Pondelok
20.5.

  18.00 zdr.B.p. Ružena

Utorok
21.5.

  18.00 † Jozef Ambriško a rod.

Streda
22.5.

  9.00 zdr.B.p detí

Štvrtok
23.5.

     
18.00 † Lenka Kucková

Piatok
24.5.

  18.00 † Štefan, Helena,Vincent

Sobota
25.5.

  7.30 † Magdaléna Barčová – 30.deň

Nedeľa
26.5.

6. veľkonočná nedeľa „C“

08.00 zdr.B.p. r. Stanislava Onofreja
10.00 za farnosť

Oznamy: V prípade potreby ma môžete kontaktovať na tel. č.0918 88 76 15.