Liturgický prehľad

 

 

v týždni od 28. decembra  do 3. januára  2021

 

 

Ličartovce

Drienovská Nová Ves

Pondelok

28.12.

Sv. Neviniatka (sviatok) 17.00 † Ruženka Berežná – pohr  

Utorok

29.12.

  17.00 † Mikuláš Žemlička  

Streda

30.12.

  7.30 † Mária  

Štvrtok

31.12.

  15.00 † Tomáš, Helena 13.30 † Mária Figurová, Mária Lejková

Piatok

1.1.

Bohorodičky P.Márie (prik. sviatok)

8.00 za čl.živ.ruženca

10.00 za farnosť

9.00 zdr.B.p. Helena Lešková – 60r.

Sobota

2.1.

Sv. Bazila a Gregora (spomienka) 7.30 na úmysel ordinára  

Nedeľa

3.1.

2.vianočná nedeľa      

8.00 10.00 za farnosť


Oznamy:
V prípade potreby ma môžete kontaktovať na tel. č.0918 88 76 15.

Vstup do kostola v Ličartovciach počas sviatkov a nedieľ je len na vstupenky.

 

 

 

 


Dekrét o oslobodení od účasti na nedeľnej sv. omši:

 

 

Príloha:

 

 

 

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej

Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť.

Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.

Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN

 

Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita

ABÚ Košice, Prot. č. 374/17